@book{Grzegorzewska:2018,
  author    = "I. Grzegorzewska and L. Cierpiałkowska",
  title     = "Uzaleznienia behawioralne, ISBN: 9788301198237",
  publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
  address   = "-",
  year      = "2018",
  pages     = "466",
  note      = "iwona Grzegorzewska, Lidia Cierpiałkowska",
}