@book{Ziembicki:2018,
  author    = "P. Ziembicki and J. Kozioł and B. Mendecka",
  title     = "Innowacyjne metody zarządzania w energetyce komunalnej : monografia, ISBN: 9788393761975",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2018",
  pages     = "168",
}