@book{Romankiewicz:1999,
  author    = "F. Romankiewicz",
  title     = "Modyfikacja miedzi i jej stopów, ISBN: 8385911014",
  publisher = "Wydaw. Naukowe Komisji Nauki o Materiałach PAN, Oddz. w Poznaniu i Politechniki Zielonogórskiej",
  address   = "Poznań - Zielona Góra",
  year      = "1999",
  pages     = "160",
}