@book{Świderska-Włodarczyk:2018,
  author    = "U. Świderska-Włodarczyk",
  title     = "Homo militans. Rycerskie wzory i wzorce osobowe w średniowiecznej Polsce, ISBN: 9788301199654",
  publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
  address   = "Warszawa",
  year      = "2018",
  pages     = "217",
}