@book{Karczewska:2018,
  author    = "A. Karczewska and P. Rozmej",
  title     = "Shallow water waves - extended Korteweg-de Vries equations : second order perturbation approach, ISBN: 9788378423423",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2018",
  pages     = "213",
}