@book{Mikołajczak:2018,
  author    = "M. Mikołajczak",
  title     = "Wybór poezji; Zbigniew Herbert / oprac., ISBN: 978-83-65588-68-5",
  publisher = "Wydawnictwo Ossolineum",
  address   = "Wrocław",
  series    = "Biblioteka Narodowa, I 331",
  year      = "2018",
  pages     = "1392",
}