@book{Ostaszewski:2018,
  author    = "",
  title     = "Etyka, sprawiedliwość i racjonalność w dorobku nauki o finansach w latach 1918-2018, ISBN: 9788380302143",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa",
  address   = "Warszawa",
  year      = "2018",
  pages     = "422",
  note      = "red. nauk. Janusz Ostaszewski, Michał Wrzesiński",
}