@book{Ratke-Majewska:2018,
  author    = "A. Ratke-Majewska and A. Ilciów and A. Jarosz and B. Springer and J. Wojnicki",
  title     = "Democratic Changes in Retrospect: Poland, Central and Eastern Europe, ISBN: 9788362352494",
  publisher = "Wydawnictwo Morpho; Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi UZ",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2018",
  pages     = "197",
}