@book{Habrajska:2018,
  author    = "",
  title     = "Etyka w komunikacji, ISBN: 9788365237897",
  publisher = "Wydawnictwo PRIMUM VERBUM",
  address   = "Łódź",
  year      = "2018",
  pages     = "2018",
  note      = "pod red. Grażyny Habrajskiej",
}