@book{Paj±k:2019,
  author    = "G. Paj±k",
  title     = "Manipulatory mobilne : zadania z ograniczeniami na stan i sterowanie, ISBN: 9788378423775",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2019",
  pages     = "156",
}