@book{Stec:2014,
  author    = "A. Stec",
  title     = "Pozycja ustrojowa prezydenta w systemie konstytucyjnym Ukrainy, ISBN: 9789666072882",
  publisher = "Kamenār",
  address   = "L'viv",
  year      = "2014",
  pages     = "340",
}