@book{Kaszyńska:2019,
  author    = "",
  title     = "Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : monografia, ISBN: 9788376632865",
  publisher = "Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego",
  address   = "Szczecin",
  year      = "2019",
  pages     = "572",
  note      = "red. nauk. M. Kaszyńska",
}