@book{Jasińska:2019,
  author    = "J. Jasińska and H. Borucińska-Bieńkowska and £. Waligóra",
  title     = "Analiza badawcza wybranych uwarunkowań i czynników : zmiany, selekcja i rozwój funkcjonalno-przestrzenny, ISBN: 9788365929730",
  publisher = "Wydaw. Naukowe SOPHIA",
  address   = "Katowice",
  year      = "2019",
  pages     = "139",
}