@book{Kołodziejczyk:2019,
  author    = "U. Kołodziejczyk and C. Karczmar and M. Gortych and J. Kostecki",
  title     = "Geośrodowiskowe uwarunkowania Polderu Milsko, ISBN: 9788395003608",
  publisher = "Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2019",
  pages     = "147",
}