@book{Góra:2019,
  author    = "D. Góra and K. Łabędź and P. Pochyły",
  title     = "Polityka wyznaniowa. Perspektywa III RP, ISBN: 9788376144474",
  publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum",
  address   = "Kraków",
  year      = "2019",
  pages     = "154",
}