@book{Klekiel:2019,
  author    = "T. Klekiel",
  title     = "Ocena skutków oddziaływania obciążeń impulsowych na wybrane elementy układu ruchu człowieka, ISBN: 9788395183317",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2019",
  pages     = "253",
}