@book{Laber:1998,
  author    = "S. Laber and A. Laber",
  title     = "Wybrane zagadnienia tribologiczne związane z problematyką tarcia bezzużyciowego",
  publisher = "Wydaw. PZ",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Monografie, 85",
  year      = "1998",
  pages     = "162",
}