@book{Kiejzik:1999,
  author    = "L. Kiejzik and R. Sapeńko",
  title     = "Filozofia w schematach pojęciowych : dla laików i nie tylko. Cz.1, ISBN: 8371744250",
  publisher = "Wydaw. Adam Marszałek",
  address   = "Toruń",
  year      = "1999",
  pages     = "75",
}