@book{Galicki:2000,
  author    = "M. Galicki",
  title     = "Wybrane metody planowania optymalnych trajektorii robotów manipulacyjnych, ISBN: 8320424801",
  publisher = "Wydaw. Naukowo-Techniczne",
  address   = "Warszawa",
  year      = "2000",
  pages     = "158",
}