@book{Feldshtein:2000,
  author    = "E. Feldshtein and W. Kamiński and M. Pijanowski and K. Wieczorowski",
  title     = "Podstawy teorii obróbki skrawaniem : tworzenie wióra w obróbce metali skrawaniem, ISBN: 8390487764",
  publisher = "Komisja Budowy Maszyn PAN Oddział w Poznaniu",
  address   = "Poznań",
  year      = "2000",
  pages     = "115",
}