@book{Janiszewska-Nieścioruk:2000,
  author    = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title     = "Znaczenie samooceny w społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, ISBN: 8388317156",
  publisher = "Lubuskie Towarzystwo Naukowe",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2000",
  pages     = "237",
}