@book{Gajewska:1999,
  author    = "G. Gajewska and A. Szczęsna-Szeib and A. Doliński",
  title     = "Warsztat pracy pedagoga : zbiór scenariuszy - zeszyt 2, ISBN: 8391090922",
  publisher = "Stowarzyszenie Edukacyjne Pedagogów Praktyków "Cogito"",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Zeszyty Metodyczne dla Pedagogów",
  year      = "1999",
  pages     = "239",
}