@book{Gajewska:2000,
  author    = "G. Gajewska and A. Szczęsna-Szeib and A. Doliński",
  title     = "Warsztat pracy pedagoga : zbiór scenariuszy - zeszyt 4, ISBN: 8391090949",
  publisher = "Stowarzyszenie Edukacyjne Pedagogów Praktyków "Cogito"",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Zeszyty Metodyczne dla Pedagogów",
  year      = "2000",
  pages     = "224",
}