@book{Gajewska:2001,
  author    = "G. Gajewska and A. Szczęsna-Szeib and A. Doliński",
  title     = "Kalendarz metodyczny : refleksja teoretyczna i metodyczna: scenariusze zajęć - zeszyt 5, ISBN: 8390190957",
  publisher = "Stowarzyszenie Edukacyjne Pedagogów Praktyków "Cogito"",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Zeszyty Metodyczne dla Pedagogów",
  year      = "2001",
  pages     = "2001",
}