@book{Świderska-Włodarczyk:2001,
  author    = "U. Świderska-Włodarczyk",
  title     = "Kultura rycerska w średniowieczu",
  publisher = "Wydaw. WSP",
  address   = "-",
  year      = "2001",
  pages     = "225",
}