@book{Świderska-Włodarczyk:2001,
  author    = "U. Świderska-Włodarczyk",
  title     = "Kultura rycerska w średniowiecznej Polsce, ISBN: 8389048019",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2001",
  pages     = "225",
}