@book{Ruszczyńska:2002,
  author    = "M. Ruszczyńska",
  title     = "Ziewonia : romantyczna grupa literacka, ISBN: 8389048140",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2002",
  pages     = "224",
}