@book{Walicka:2002,
  author    = "A. Walicka and E. Walicki and M. Ratajczak",
  title     = "Mechanika płynów",
  publisher = "Redakcja Wydawnictw Naukowo-Technicznych UZ",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2002",
  pages     = "87",
  volume    = "T. 2 : Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych",
}