@book{Gajewska:2003,
  author    = "G. Gajewska and A. Szczęsna-Szeib and A. Doliński",
  title     = "Teoretyczno-metodyczne aspekty wychowania młodzieży : Scenariusze zajęć wychowawczych, ISBN: 839176883X",
  publisher = "PEKW "GAJA"",
  address   = "Zielona Góra",
  edition   = "Wyd. 2 zm., uzup. i popr.",
  year      = "2003",
  pages     = "199",
  volume    = "T. 4",
}