@book{Gajewska:2002,
  author    = "G. Gajewska and A. Szczęsna-Szeib and A. Doliński",
  title     = "Teorytyczno-metodyczne aspekty wychowania młodzieży a warsztat pracy pedagoga : scenariusze zajęć wychowawczych, ISBN: 8391768821",
  publisher = "PEKW"GAJA"",
  address   = "Zielona Góra",
  edition   = "[Wyd. 2 zm., uzup. i posz.]",
  year      = "2002",
  pages     = "220",
  volume    = "T. 3",
}