@book{Gajewska:2002,
  author    = "G. Gajewska and A. Szczęsna-Szeib and A. Doliński",
  title     = "Teoretyczne i metodyczne aspekty kalendarza wychowawcy : scenariusze zajęć wychowawczych, ISBN: 8391768848",
  publisher = "PEKW "GAJA"",
  address   = "Zielona Góra",
  edition   = "Wyd. 2 popr., uzup. i zm.",
  year      = "2002",
  pages     = "3000",
  volume    = "T. 5",
}