@book{Majewski:2003,
  author    = "T. Majewski",
  title     = "Teatry dramatyczne Wrocławia w okresie rządów narodowosocjalistycznych 1933-1944, ISBN: 8389247488",
  publisher = "Oficyna Wydaw. ATUT",
  address   = "Wrocław",
  year      = "2003",
  pages     = "256",
}