@book{Eckert:2003,
  author    = "W. Eckert",
  title     = "Fortyfikacje Zielonej Góry, ISBN: 8389321750",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2003",
  pages     = "87",
}