@book{Hawrysz:2003,
  author    = "M. Hawrysz",
  title     = "Język miejskiej wspólnoty Opola na przełomie XVII i XVIII wieku : studium pragmalingwistyczne, ISBN: 8389247585",
  publisher = "Oficyna Wydaw. ATUT",
  address   = "Wrocław",
  series    = "Orbis Linguarum, vol. 24",
  year      = "2003",
  pages     = "336",
}