@book{Gajewska:2004,
  author    = "G. Gajewska and A. Szczęsna-Szeib and E. ",
  title     = "Warsztat opiekuna - wychowawcy młodszych dzieci : Scenariusze zajęć z zastosowaniem opowieści wychowawczej- zeszyt 6, ISBN: 8391768856",
  publisher = "PEKW "GAJA"",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2004",
  pages     = "152",
}