@book{Krasicka-Cydzik:2003,
  author    = "E. Krasicka-Cydzik",
  title     = "Formowanie cienkich warstw anodowych na tytanie i jego implantowych stopach w środowisku kwasu fosforowego, ISBN: 8389321807",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza UZ",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2003",
  pages     = "172",
}