@book{Piontek:2004,
  author    = "M. Piontek",
  title     = "Grzyby pleśniowe i ocena zagrożenia mikotoksycznego w budownictwie mieszkaniowym, ISBN: 8389712202",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2004",
  pages     = "174",
}