@book{Korbicz:1994,
  author    = "J. Korbicz and A. Obuchowicz and D. Uciński",
  title     = "Sztuczne sieci neuronowe : podstawy i zastosowania, ISBN: 8371011970",
  publisher = "Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ",
  address   = "Warszawa",
  series    = "Problemy Wspó³czesnej Nauki - Teoria i Zastosowania : Informatyka",
  year      = "1994",
  pages     = "251",
}