@book{Jenek:2004,
  author    = "M. Jenek and A. Laber",
  title     = "Podstawy eksploatacji maszyn : materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych, ISBN: 838932184X",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza UZ",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2004",
  pages     = "82",
}