@book{Walicki:2005,
  author    = "E. Walicki and T. Smak and J. Falicki",
  title     = "Mechanika, ISBN: 838971244X",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2005",
  pages     = "62",
  volume    = "T. 2: Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych",
}