@book{D±browska-Burkhardt:2005,
  author    = "J. D±browska-Burkhardt",
  title     = "Dawna Zielona Góra=Das alte Grünberg; t³um. [z niem.] i oprac. : kronika=Chronik, ISBN: 6082433",
  publisher = "Fundacja "My w Europie"",
  address   = "Zielona Góra",
  edition   = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
  year      = "2005",
  pages     = "284",
}