@book{Ruszczyńska:1995,
  author    = "M. Ruszczyńska",
  title     = "Dominik Magnuszewski : między historią i naturą, ISBN: 8385693777",
  publisher = "WSP",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "1995",
  pages     = "248",
}