@book{Walicki:2005,
  author    = "E. Walicki",
  title     = "Reodynamika smarowania łożysk ślizgowych, ISBN: 8374810009",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2005",
  pages     = "556",
}