@book{Romankiewicz:1995,
  author    = "F. Romankiewicz",
  title     = "Krzepnięcie miedzi i jej stopów, ISBN: 8385911006",
  publisher = "Wydaw. Naukowe Komisji Nauki o Materiałach PAN",
  address   = "Poznań - Zielona Góra",
  year      = "1995",
  pages     = "216",
}