@book{Romankiewicz:1996,
  author    = "F. Romankiewicz and P. Skocovsky and R. Gorockiewicz",
  title     = "Niekonwencjonalne materiały konstrukcyjne",
  publisher = "Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "1996",
  pages     = "89",
}