@book{Bydałek:1995,
  author    = "A. Bydałek and I. Głazowska and R. Gorockiewicz and F. Romankiewicz",
  title     = "Laboratorium z metaloznawstwa : materiały pomocnicze. Cz. 1",
  publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "1995",
  pages     = "122",
}