@book{Romankiewicz:1991,
  author    = "F. Romankiewicz",
  title     = "Techniki wytwarzania i odlewnictwo : materiały pomocnicze. Cz. 1",
  publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "1991",
  pages     = "67",
}