@book{Romankiewicz:1996,
  author    = "F. Romankiewicz",
  title     = "Materiałoznawstwo : materiały pomocnicze. Cz. 2",
  publisher = "Wydaw. Wyzszej Szkoły Inżynierskiej",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "1996",
  pages     = "203",
}