@book{Eckert:2006,
  author    = "W. Eckert",
  title     = "Fortyfikacje Głogowa, ISBN: 8374810556",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2006",
  pages     = "233",
}