@book{Bryś:1995,
  author    = "G. Bryś and A. Matysiak",
  title     = "Budownictwo stalowe : belki, słupy, kratownice",
  publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "1995",
  pages     = "413",
}